Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Tin tức

Công ty Thuốc lá Cửu Long: Lửa thử vàng, gian nan thử sức

Công ty thuốc lá Cửu Long đã trải qua một năm 2022 đầy gian nan thử thách đến từ ảnh hưởng của biến động thị trường xuất khẩu, tình trạng thiếu hụt container, vận tải đường biển bị hạn chế, chi phí sản xuất tăng cao và đặc biệt doanh thu sản phẩm thuốc lá trong nước còn bị ảnh hưởng bởi các chính sách quy định mới của chính phủ. Với những tác động nặng nề như vậy, Công ty thuốc lá Cửu Long dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Công ty mẹ, đã đoàn kết phấn đấu, khắc phục khó khăn và hoàn thành tố

Nỗ lực hoàn thành các mục tiêu năm 2022

Trước tình hình kinh tế nhiều bất cập của cả nước trong điều kiện dịch bệnh vẫn còn tiếp diễn, Ban Lãnh đạo Công ty Thuốc lá Cửu Long chủ động đưa ra nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, bảo đảm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch do Công ty mẹ - Công ty Thuốc lá Sài Gòn giao phó.

Vượt qua rất nhiều trở ngại trong năm 2022, tổng sản lượng tiêu thụ trong nước ước đạt 118,87 triệu bao, đạt 148,9% kế hoạch năm, tăng 62,3% so với cùng kì năm trước. Sản lượng tiêu thụ xuất khẩu đạt 102,27 triệu bao, vượt kế hoạch 61%. Tổng doanh thu không tính thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2022 ước đạt 493,43 tỷ đồng, cao hơn 67,3% so với kế hoạch đề ra. Nộp ngân sách ước đạt 52,68 tỷ đồng, hoàn thành 87,8% kế hoạch năm 2022 và đạt 82,4 % so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 9,8 tỷ đồng, đạt 125,5% so với kế hoạch và tăng gần 80% so với năm 2021.

Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và từng bước hiện đại hóa công nghệ sản xuất, trong năm qua, Công ty đã chú trọng đầu tư, nâng cấp máy móc thiết bị, từ đó gia tăng năng suất lao động và cải tiến quy trình sản xuất. Ban Lãnh đạo Công ty và tập thể cán bộ công nhân viên đã cùng nhau đoàn kết đồng lòng thực hiện tốt mục tiêu kép “vừa đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh”, ổn định đời sống và thu nhập cho người lao động, hoàn thành tốt hầu hết các chỉ tiêu cơ bản của năm 2022.

Nhiệm vụ công tác năm 2023

Năm 2023 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm khó khăn đối với nền kinh tế trong và ngoài nước. Đặc biệt giá nguyên vật liệu đầu vào, giá điện, xăng dầu, chi phí logistics sẽ tiếp tục tăng cao.

Qua đánh giá tình hình và dựa vào kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Công ty thuốc lá Cửu Long dự kiến sản lượng tiêu thụ năm 2023 đạt 105,65 triệu bao, tăng 2,58%, doanh thu dự kiến đạt 430 tỷ đồng tăng 10,26%, ước đạt 9,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách 50,048 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ nỗ lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy tăng trưởng các sản phẩm nội tiêu, mở rộng quy mô thị trường xuất khẩu; Chuẩn hóa quy trình thu mua nguyên vật liệu; Thực hiện tốt công tác tài chính kế toán góp phần tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh; Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực; Nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, cải tiến máy móc thiết bị,…hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện và bền vững.