Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Văn bản pháp luật

 

Số hiệu Tên văn bản

Cơ quan

ban hành

Ngày

ban hành

Tải 

về

106/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67⁄2013⁄NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá Chính phủ 14/09/2017
94/2017/NĐ-CP Về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại Chính phủ 10/08/2017

1357/QĐ-BYT

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành tại Thông tư 49/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 quy định về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá Bộ Y tế 14/04/2016
124/2015/NĐ-CP Sửa đổi một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Chính phủ 19/11/2015
04/CT-BCT Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cương công tác kiểm tra,kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu Bộ Công Thương 24/03/2015
19/2015/TT-BTC Hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả Bộ Tài chính 03/02/2015
2371/QĐ-TTg Quyết định về việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu Chính phủ 26/12/2014
70/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt Quốc hội 26/11/2014
07/2014/TT-TTCP Thông tư Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh Thanh Tra Chính Phủ 31/10/2014
30/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá Thủ tướng 30/09/2014
02/2014/TT-BVHTTDL Về việc quy định hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch 14/05/2014
45/2014/TT-BTC Hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá Bộ Tài chính 16/04/2014
21/2013/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá Bộ Công Thương 25/09/2013
47/2013/QĐ-TTg Quyết định về việc thành lập, phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá Thủ tướng 29/07/2013

 
77/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá Chính phủ 17/07/2013
67/2013/NĐ-CP Nghị định quy đinh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tác hại thuốc lá về kinh doanh thuốc lá Chính phủ 27/06/2013
05/2013/TTLT-BYT-BCT Thông tư liên tịch hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá Bộ Y tế - Bộ Công Thương 08/02/2013