Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Công ty Thuốc lá Bến Tre

Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Bến Tre tiền thân là cơ sở tự túc của Công an Thị xã Bến Tre, ngày 02/01/1988 UBND thị xã Bến Tre ký quyết định thành lập với tên gọi là Xí nghiệp Thuốc lá Thị xã Bến Tre. Đến ngày 22/9/1990 được chuyển thành Nhà máy Thuốc lá Bến Tre.

Đầu tháng 01 năm 2004 Nhà máy Thuốc lá Bến Tre được chuyển giao về làm đơn vị thành viên của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Ngày 01/01/2006, theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước theo mô hình Công ty mẹ - con, Nhà máy Thuốc lá Bến Tre chuyển thành Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre.

Ngày 01/01/2016 được chuyển giao về làm công ty con của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn theo QĐ số 452/QĐ-TLVN ngày 11/12/2015 của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.

1. TÊN CÔNG TY:

-  Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ BẾN TRE

-  Tên giao dịch tiếng Việt: CÔNG TY THUỐC LÁ BẾN TRE

-  Tên Công ty bằng tiếng Anh: BEN TRE TOBACCO COMPANY LIMITED

-  Tên viết tắt: VINATABA BEN TRE

2. TRỤ SỞ CHÍNH:

-  Địa chỉ: 90A3, đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

-  Điện thoại: +84 (275) 3827768

-  Fax: +84 (275) 3829373

-  Email: betofa@bentretabac.vn

-  Mã số thuế: 1300107429

-  Biểu tượng:

3. NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CHÍNH: Sản xuất và kinh doanh thuốc lá điếu.