Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Sơ đồ tổ chức

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con với 02 chi nhánh ở Ninh Thuận, Hà Nội và 05 công ty con, bao gồm: Thuốc lá Đồng Tháp, Thuốc lá An Giang, Thuốc lá Cửu Long, Thuốc lá Bến Tre và Thuốc lá Long An.

 

Sơ đồ tổ chức tổ hợp Công ty mẹ - con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn

 

 

Sơ đồ tổ chức Công ty Thuốc lá Sài Gòn