Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Công ty Thuốc lá Cửu Long

     Công ty Thuốc lá Cửu Long tiền thân là Xí nghiệp Quốc doanh Thuốc lá Cửu Long được UBND tỉnh Cửu Long quyết định thành lập ngày 20/3/1985. Đến 31/12/2000 là đơn vị thành viên của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; ngày 06/12/2005 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chuyển thành Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Cửu Long. Ngày 01/10/2015 chính thức trở thành công ty con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn theo Quyết định số 6356/QĐ-BCT ngày 24/6/2015 của Bộ Công Thương.

1. TÊN CÔNG TY:

-  Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ CỬU LONG

-  Tên giao dịch tiếng Việt: CÔNG TY THUỐC LÁ CỬU LONG

-  Tên Công ty bằng tiếng Anh:  CUU LONG TOBACCO COMPANY LIMITED

-  Tên viết tắt: VINATABA CUU LONG

2. TRỤ SỞ CHÍNH:

-  Địa chỉ: Số 4D, đường Nguyễn Trung Trực, phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

-  Điện thoại: +84 (270) 3822692

-  Fax: +84 (270) 3827572

-  Email: cuulongtabac@viettel.com.vn 

-  Mã số thuế: 1500171823

-  Biểu tượng:

3.  NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CHÍNH: Sản xuất và kinh doanh thuốc lá điếu.