Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Quy trình sản xuất

Quy trình sản xuất thuốc lá điếu bao gồm các công đoạn chính như sau:

Nguyên liệu thuốc lá bao gồm các loại lá và các loại cọng được đưa vào chế biến thành sợi, sợi thuốc được lưu trữ lại trong một thời gian nhất định sau đó được vấn điếu, đóng bao và lưu trữ trong kho thành phẩm trước khi phân phối đến khách hàng.        

 

QUY TRÌNH CHẾ BIẾN SỢI

Lá thuốc trong các thùng lá được đưa qua máy cắt lát, sau đó qua băng tải cân DB1 để định lượng nguyên liệu cho công đoạn làm ẩm, tẩm gia liệu. Sau đó, lá thuốc được đưa vào hầm ủ - phối trộn nhằm làm đồng đều hỗn hợp lá thuốc, lá thuốc tiếp tục được hút để vận chuyển,qua bộ phận dò kim loại, sàng loại bụi cát. Lá thuốc sau đó sẽ được thái, cân tại băng tải cân DB2, làm ẩm lần 2 trước khi sấy. Sợi sau khi sấy được làm nguội, cân tại băng tải cân DB3 để định lượng cho việc phối trộn với cọng (từ dây chuyền chế biến cọng) và định lượng cho việc  \phun hương. Sợi sau khi phối trộn cọng được đưa qua phun hương (một số sản phẩm không phun hương sẽ được đi tắt – by pass).

Cọng thuốc lá được chế biến song song với dây chuyền chế biến lá và qua các công đoạn chính: làm ẩm lần 1, tẩm gia liệu, ủ-phối trộn, làm ẩm lần 2, cán, thái, trương nở và sấy, phối trộn và sau đó đưa vào băng tải cân DB6 để phối trộn với sợi của dây chuyền lá.

Sợi sau khi phối trộn cọng sẽ được đưa vào hầm phối trộn nhằm mục đích tạo sự đồng đều cho hỗn hợp sợi, sau đó sẽ được đóng thùng, lưu trữ,vấn điếu và đóng bao.

 

QUY TRÌNH SẢN XUÂT ĐIẾU, BAO

Sợi được đưa vào máy vấn điếu, qua công đoạn ghép điếu (đối với thuốc đầu lọc), sau đó được đưa qua máy bao, máy dán tem, máy bóng kính bao, máy đóng tút, máy bóng kính tút. Tút thuốc thành phẩm được đóng thùng và lưu trữ, bảo quản tại kho thành phẩm trước khi đưa vào hệ thống phân phối.