Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

85 năm hình thành và phát triển

SẺ CHIA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

SẺ CHIA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI
Trong nhiều năm qua, các hoạt động xã hội từ thiện tại Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã trở thành nét đẹp văn hóa doanh nghiệp - mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, thể hiện tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của đội ngũ cán bộ, công nhân...

MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU THUỐC LÁ

MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU THUỐC LÁ
Với mục tiêu ổn định và phát triển sản lượng xuất khẩu các loại thuốc lá điếu ra thị trường các nước trong khu vực và trên thế giới, từ năm 2011 đến nay, Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã thực hiện một loạt giải pháp quan trọng...

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI
Từ năm 2010 đến nay, Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã thực hiện một loạt chương trình trong chiến lược phát triển sản phẩm mới hướng đến mục tiêu đa dạng hóa các loại sản phẩm mang nhãn hiệu VINATABA Sài Gòn. Kết quả là chỉ một...
Tổng cộng: 3