Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Công ty Thuốc lá Long An

Công ty Thuốc lá Long An tiền thân là Công ty Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Tổng hợp Tân Trụ. Ngày 20/9/2000 được chuyển thành Nhà máy Thuốc lá Long An theo Quyết định số 110/2000/QĐ.TTg và ngày 08/12/2005 được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Long An theo Quyết định số 324/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện đề án tái cơ cấu của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, ngày 01/01/2016 công ty được chuyển về làm công ty con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn.

1. TÊN CÔNG TY:

-  Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ LONG AN

-  Tên giao dịch tiếng Việt: CÔNG TY THUỐC LÁ LONG AN

-  Tên Công ty bằng tiếng Anh: LONG AN TOBACCO COMPANY LIMITED

-  Tên viết tắt: VINATABA LONG AN

2.  TRỤ SỞ CHÍNH:

-  Địa chỉ: Số 08A, Quốc lộ 1A, Xã Thạnh Đức, Huyện Bến Lức, tỉnh Long An

-  Điện thoại: +84 (272) 072891271

-  Fax: +84 (272) 072632073

-  Mã số thuế: 1100486480

-  Biểu tượng:

3.  NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CHÍNH: Sản xuất và kinh doanh thuốc lá điếu.