Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Công ty Thuốc lá An Giang

Công ty Thuốc lá An Giang tiền thân là Xí nghiệp Thuốc lá An Giang được thành lập vào tháng 05/1985, khởi đầu sản xuất thử nghiệm bằng thủ công, sản phẩm tham gia thị trường không đáng kể.

Đến đầu năm 1993 Xí nghiệp Thuốc lá An Giang được chuyển đổi thành Doanh nghiệp đoàn thể, hạch toán độc lập, trực thuộc Ban Tài chính Quản trị Tỉnh uỷ An Giang theo Quyết định số 57/QĐ.UB ngày 21/02/1993 với tên gọi là “Nhà máy Thuốc lá An Giang”.

Tháng 5 năm 2000 chuyển đổi thành doanh nghiệp nhà nước thuộc quyền quản lý của Uỷ ban Nhân dân tỉnh An Giang theo Quyết định số 1034/QĐ.UB ngày 11/5/2000 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh An Giang. Đến tháng 10/2000 là thành viên của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (theo Quyết định số 110/2000/QĐ-TTg ngày 20/09/2000 của Thủ tướng Chính phủ).

Tháng 12/2005 chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá An Giang hạch toán độc lập trực thuộc Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (theo Quyết định số 311/2005/QĐ-TTg ngày 30/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ) với tên gọi tắt Công ty Thuốc lá An Giang (Vinataba An Giang). Vốn điều lệ tại thời điểm 30/6/2005: 26.687.243.880 đồng.

Năm 2014 đánh dấu bước phát triển quan trọng của Vinataba An Giang, công ty chính thức là công ty con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn kể từ ngày 01/04/2014 hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con (theo Quyết định số 76/QĐ-TLVN ngày 14/3/2014 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam).

1. TÊN CÔNG TY:

-  Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ AN GIANG

-  Tên giao dịch tiếng Việt: CÔNG TY THUỐC LÁ AN GIANG

-  Tên Công ty bằng tiếng Anh: AN GIANG TOBACCO COMPANY LIMITED

-  Tên viết tắt: VINATABA AN GIANG

2.  TRỤ SỞ CHÍNH:

-  Địa chỉ: 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

-  Điện thoại: +84 (296) 3834214

-  Fax: +84 (296) 3834913

-  Email: angiangtobacco@gmail.com

-  Mã số thuế: 1600562764

-  Biểu tượng:

3.  NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CHÍNH: Sản xuất và kinh doanh thuốc lá điếu.