Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Công ty Thuốc lá Đồng Tháp

     Thực hiện Quyết định 166/QĐ-TTg ngày 16/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu TCTy Thuốc lá VN giai đoạn 2012-2015, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã xây dựng “Đề án thí điểm tái cơ cấu Công ty Thuốc lá Sài Gòn, Công ty Thuốc lá Đồng Tháp, Công ty Thuốc lá An Giang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con trong đó Công ty Thuốc lá Sài Gòn là công ty mẹ”.

     Ngày 06/3/2014 Bộ Công Thương đã có Quyết định số 1854/QĐ-BCT về việc Phê duyệt Đề án tổ chức lại Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Trên cơ sở này, ngày 14/3/2014 Tổng công ty Thuốc lá VN đã có Quyết định số 76/QĐ-TLVN chuyển Công ty Thuốc lá An Giang, Công ty Thuốc lá Đồng Tháp về làm công ty con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

1. TÊN CÔNG TY:

-  Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ ĐỒNG THÁP

-  Tên giao dịch tiếng Việt: CÔNG TY THUỐC LÁ ĐỒNG THÁP

-  Tên Công ty bằng tiếng Anh: DONG THAP TOBACCO COMPANY LIMITED

-  Tên viết tắt: VINATABA DONG THAP

2.  TRỤ SỞ CHÍNH:

-  Địa chỉ: 10 Nguyễn Sinh Sắc, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

-  Điện thoại: +84 (277) 3862270

-  Fax: +84 (277) 3862270

-  Email: congtythuocladongthap@yahoo.com

-  Mã số thuế: 1400104414

-  Biểu tượng:

3.  NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CHÍNH: Sản xuất và kinh doanh thuốc lá điếu.