Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Bài hát truyền thống Công ty

Tuổi trẻ Thuốc lá Sài Gòn

SHEET NHẠC

 

 Bản nhạc khuôn bài hát Tuổi trẻ Thuốc lá Sài Gòn

LỜI BÀI HÁT  Công ty Thuốc lá Sài Gòn, vững bước đi lên.

  Công ty Thuốc lá Sài Gòn, niềm tin và cuộc sống.

  Công ty Thuốc lá Sài Gòn, vững bước đi lên.

  Niềm tin Thuốc lá Sài Gòn, hãy vững bước bạn ơi.

  Này bạn hỡi hãy nắm tay nhau đi.

  Này bạn hỡi hãy sát vai nhau này.

  Vượt qua gian khó, đổi mới hôm nay.

  Mọi người chung tay, hướng đến tương lai.

  Vi na co tab Vang khắp năm châu.

  Sài Gòn Silver thương hiệu mọi nhà.

  Cùng với bao nhiêu thương hiệu bay xa.

line break