Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Tin tức

Công ty Thuốc lá Long An: Nắm bắt cơ hội trong khó khăn

Năm 2022 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với Công ty thuốc lá Long An. Hàng loạt vấn đề phát sinh như: Giá nguyên vật liệu đầu vào biến động tăng nhanh; Xu hướng chuyển đổi của người tiêu dùng từ sản phẩm phổ thông sang sản phẩm trung cấp; Thuốc lá ngoại nhập lậu tấn công mạnh mẽ vào thị trường các tỉnh miền Tây; Công tác xuất khẩu gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19,... Tuy nhiên, với sự hỗ trợ và chỉ đạo sát sao từ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và Công ty mẹ - Côn

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2022

Năm 2022, công ty đạt tổng sản lượng 85 triệu bao, đạt 100% so với kế hoạch 2022, tăng 9,86% so với năm 2021; Doanh thu đạt 323,15 tỷ đồng, bằng 110,5% so với kế hoạch đề ra; nộp ngân sách 136,12 tỷ đồng - tăng 9,5% so với năm 2021; lợi nhuận trước thuế đạt 7,6 tỷ đồng.

Theo Đ/c Nguyễn Tất Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty Thuốc lá Long An, năm 2022, nhờ những định hướng và sự hỗ trợ của Công ty mẹ cùng quyết tâm cao độ của Ban lãnh đạo, tập thể cán bộ công nhân viên Thuốc lá Long An đã khắc phục khó khăn, thực hiện hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hoạt động tiêu thụ thị trường đi vào chiều sâu và cho thấy hiệu quả xác thực; công tác tài chính và kế hoạch vật tư được nâng cao; Ứng dụng tiến bộ trong khoa học kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu sản xuất ngày càng cao. Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Bí thư Đảng ủy Thuốc lá Long An cũng thẳng thắn nhìn nhận hạn chế về sức cạnh tranh của sản phẩm nội tiêu; tăng trưởng sản phẩm xuất khẩu chưa đạt được như kỳ vọng; và cần chủ động nhiều hơn trong việc hoàn thiện kế hoạch đồng bộ, tự động hóa máy móc thiết bị sản xuất.

Phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ 2023

Dự đoán về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023, Ông Nguyễn Sĩ Khoa – Giám đốc Công ty Thuốc lá Long An thừa nhận sẽ tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn khi giá nguyên vật liệu đầu vào biến động theo chiều hướng tăng mạnh, gây áp lực lên giá thành sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Dù vậy, với sự đồng hành và giúp đỡ của Công ty mẹ trong sản xuất gia công, đồng thời công tác đầu tư cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất, cải tiến máy móc thiết bị được quan tâm tạo điều kiện, và đặc biệt là sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết của tập thể đội ngũ cán bộ công nhân viên, Công ty thuốc lá Long An phấn đấu đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2023 với tổng sản lượng 85 triệu bao, bằng 100% so với mức thực hiện năm 2022; Doanh thu dự kiến đạt 330,268 tỷ đồng bằng 104,52% so với năm 2022; Lợi nhuận trước thuế đạt 8 tỷ đồng; Nộp ngân sách 136,6 tỷ đồng.

Để hiện thực hóa các chỉ tiêu kể trên, Công ty thuốc lá Long An sẽ chủ động triển khai công việc trên cơ sở mục tiêu Đảng ủy, Công ty mẹ, Ban Lãnh đạo Công ty đã thống nhất. Bên cạnh đó, áp dụng đồng bộ bốn giải pháp chủ yếu bao gồm: Tập trung ưu tiên mọi nguồn lực đầu tư cho công tác thị trường nhằm giữ vững thị phần trong nước; Đẩy mạnh công tác xuất khẩu, củng cố duy trì các khách hàng hiện có, đồng thời tích cực hợp tác với Công ty Xuất nhập khẩu thuốc lá trong việc tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng, tăng cường phối hợp với Công ty mẹ để tiếp tục nhận sự hỗ trợ sản xuất gia công sản phẩm xuất khẩu; Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và quản lý tài chính, đảm bảo thực hiện chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành; Kiện toàn bộ máy tổ chức và bố trí nhân sự hợp lý nhằm nâng cao năng lực quản trị của các phòng ban chức năng và khai thác tối đa hiệu quả làm việc của người lao động.