Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Tin tức

Quy định áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu có xuất xứ từ các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á - Âu

Bộ công thương ban hành Thông tư 04/2023/TT-BCT ngày 20 tháng 02 năm 2023 quy định về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu có xuất xứ các nước thành viên của liên minh kinh tế Á - Âu trong giai đoạn 2023 - 2027.

Thông tư này áp dụng đối với các thương nhân nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan thuốc lá nguyên liệu từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á – Âu và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thông tư nêu rõ, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với thuốc lá nguyên liệu (mã HS 24.01) giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2027 là 500 tấn mỗi năm.

Bên cạnh đó, hàng hóa nhập khẩu từ các nước thành viên của EEU theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O mẫu EAV) cấp theo quy định hiện hành.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được phân giao cho thương nhân có giấy phép sản xuất thuốc lá điếu do Bộ Công Thương cấp và có nhu cầu sử dụng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu cho sản xuất thuốc lá điếu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027.

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công thương)