Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Giới thiệu công ty

Giới thiệu công ty

Giới thiệu công ty
- Tên đầy đủ : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ SÀI GÒN.
- Tên giao dịch tiếng Việt : CÔNG TY THUỐC LÁ SÀI GÒN.
- Tên giao dịch tiếng Anh : SAIGON TOBACCO COMPANY LIMITED.
- Tên viết tắt : VINATABA SAI GON.

Chi tiết

Video Clip

Sức trẻ Thuốc lá Sài Gòn

Thư viện hình ảnh

 • Lễ ra mắt sản phẩm mới "SAIGON Virginia"
  Lễ ra mắt sản phẩm mới "SAIGON Virginia"
 • Lễ ra mắt sản phẩm mới "SAIGON Virginia"
  Lễ ra mắt sản phẩm mới "SAIGON Virginia"
 • Lễ ra mắt sản phẩm mới "SAIGON Virginia"
  Lễ ra mắt sản phẩm mới "SAIGON Virginia"
 • Lễ ra mắt sản phẩm mới "SAIGON Virginia"
  Lễ ra mắt sản phẩm mới "SAIGON Virginia"
 • Lễ ra mắt sản phẩm mới "SAIGON Virginia"
  Lễ ra mắt sản phẩm mới "SAIGON Virginia"
 • Lễ ra mắt sản phẩm mới "SAIGON Virginia"
  Lễ ra mắt sản phẩm mới "SAIGON Virginia"
 • Lễ ra mắt sản phẩm mới "SAIGON Virginia"
  Lễ ra mắt sản phẩm mới "SAIGON Virginia"
 • Lễ ra mắt sản phẩm mới "SAIGON Virginia"
  Lễ ra mắt sản phẩm mới "SAIGON Virginia"
 • Lễ ra mắt sản phẩm mới "SAIGON Virginia"
  Lễ ra mắt sản phẩm mới "SAIGON Virginia"
 • Lễ ra mắt sản phẩm mới "SAIGON Virginia"
  Lễ ra mắt sản phẩm mới "SAIGON Virginia"